Cyfleoedd Cyllido

Astudiaethau Dichonoldeb

 

Feasibility StudyMae’r Ganolfan BWR yn gallu cynnig cyllid i academyddion trwy nifer o astudiaethau dichonoldeb ar raddfa fechan.

Nod astudiaethau dichonoldeb y Ganolfan BWR yw annog ymchwil ar agweddau newydd ar dechnoleg adweithyddion dŵr berw.
 Rydym yn gobeithio annog projectau uchelgeisiol trwy gyllido projectau dichonoldeb. Dylai ymgeiswyr llwyddiannus ddefnyddio’r projectau i wneud astudiaethau profi cysyniad neu i ddatblygu prototeipiau syml ac arddangoswyr technoleg. 

Ein gobaith yw y gellir defnyddio canlyniadau’r projectau i wella’r posibilrwydd o gael cyllid dilynol ac felly mynd â’r projectau ymlaen i bethau mwy.

Pwyntiau allweddol:

  • Dylai’r gwaith fod ar agweddau newydd ar dechnoleg adweithyddion dŵr berw.
  • Dylai’r projectau bara tua 3 mis.
  • Mae cyfanswm o £5,000 o gyllid ar gael fesul project.
  • Anelir y cyllid at annog ymchwil i adweithyddion dŵr berw mewn sefydliadau yn y DU.

Er mwyn nodi meysydd ymchwil allweddol adweithyddion dŵr berw i’ch helpu i baratoi eich cais, gweler ein rhestr o anghenion ymchwil adweithyddion dŵr berw.

Ymgeisio am gyllid:

Os ydych yn credu bod gennych broject ymchwil addas, llenwch y ffurflen gais a’i hanfon yn ôl at debbie.l.jones@bangor.ac.uk.