Gwybodaeth

with support from

and

Part funded by Welsh Government

Gwybodaeth

Sefydlwyd y Ganolfan a’r Rhwydwaith Ymchwil i Adweithyddion Dŵr Berw i gynorthwyo cymunedau ymchwil a diwydiannol y DU i ddatblygu technoleg adweithyddion dŵr berw, ac i gymryd rhan mewn creu’r genhedlaeth nesaf o’r adweithyddion hyn.

Partneriaid

Mae’r Ganolfan BWR yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a’r Coleg Imperial gyda chefnogaeth gan Hitachi-GE Nuclear a Llywodraeth Cymru.

 

Strwythur

Mae gan y rhwydwaith ymchwil nifer o gydrannau allweddol. Sef:

  • Grŵp Llywio: sy’n gyfrifol am oruchwylio llywodraethu Canolfan a Rhwydwaith Ymchwil BWR yn dda yn unol â’r Cylch Gorchwyl
  • Fforwm ymchwil: yn gyfrifol am reoli Canolfan a Rhwydwaith Ymchwil BWR o ddydd i ddydd.
  • Swyddfa’r Project: lle trafodir blaenoriaethau ymchwil a phrojectau posibl BWR.
BWR Research Hub and Network Organisational Chart

BWR Research Hub and Network Organisational Chart