Llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng yr Imperial College, Phrifysgol Bangor a Hitachi-GE.

Athro John G. Hughes (Is-ganghellor Prifysgol Bangor), Kumiaki Moryia (Prif Beiriannydd Corfforaethol yn Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd.), Dr Michael Bluck, (Cyfarwyddwr y Ganolfan Peirianneg Niwclear yn Imperial College Llundain).

Ar 26 Hydref 2016 fe wnaeth Prifysgol Bangor, Imperial College Llundain a Hitachi-GE lofnodi memorandwm o ddealltwriaeth, gyda’r nod o adeiladu ar femorandwm a lofnodwyd yn flaenorol rhwng Imperial a Bangor.  Roedd y memorandwm newydd hwn yn tynnu sylw at swyddogaeth Hitachi-GE o fewn y Ganolfan a Rhwydwaith Ymchwil BWR. Byddant yn gwneud ymdrech resymol i roi arweiniad effeithiol, rhoi mynediad at nifer o’u harbenigwyr technegol a fydd yn tynnu ar ddealltwriaeth gorfforaethol helaeth Hitachi-GE o systemau BWR a materion technegol cysylltiedig, gyda’r nod o hyrwyddo cydweithredu a rhoi fforwm ar gyfer rhyngweithio.

» Read more

Llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng yr Imperial College a Phrifysgol Bangor

Bangor (Prof. Paul Spencer) and Imperial (Prof. Jeff Magee) sign Memorandum of Understanding

Bangor (Yr Athro David Shepherd
Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil a Menter) and Imperial (Yr Athro Jeff Magee, Deon y Gyfadran Peirianneg).

Mae’r Imperial College, Llundain, a Phrifysgol Bangor wedi llofnodi memorandwm o ddealltwriaeth ar 17 Mehefin 2016 gyda’r nod o gael rhagor o gydweithio rhwng y ddwy brifysgol ym maes Peirianneg Niwclear.
O ganlyniad i’r cytundeb hwn, bydd yr Imperial yn darparu ei phrofiad maith yn y maes i helpu Bangor i ddatblygu rhaglen academaidd o ymchwil ac addysgu ym maes niwclear. Y mae hyn gyda’r disgwyl am yr adeilad niwclear newydd nid nepell o Fangor ar ffurf project ‘Wylfa Newydd’ Horizon Nuclear Power. Bydd hyn yn galluogi i Brifysgol Bangor ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel ar y cyd â chyngor niwclear hyddysg ac annibynnol wrth adnewyddu pŵer niwclear yn yr ardal.
» Read more