Adroddiad Ymweliad: Cynhadledd Peirianneg Cymru, Caerdydd

Cynhaliwyd Cynhadledd Peirianneg Cymru gan Rwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru yng Nghaerdydd ar 18 Hydref.    Roedd y gweithdy’n cynnwys nifer o weithdai a sgyrsiau yn y gynhadledd lawn, gan gynnwys sgwrs gan Peter Jolley, Prif Beiriannydd Aston Martin a Ton Fijen, Cyfarwyddwr Technegol Tidal Lagoon Power. Cafwyd sgyrsiau byr hefyd am y ffordd orau i gysylltu busnesau ag ymchwil academaidd a chyfleoedd cyllido sydd i ddod a allai fod yn ddefnyddiol i’r cynrychiolwyr busnes ac academaidd yn y gynhadledd.

» Read more

Adroddiad Ymweliad: Seminar Hitachi-GE ABWR, Hydref 17-18, Birmingham

Cynhaliwyd y 7fed seminar o gyfres seminar technegol Hitachi-GE, a ddechreuodd yn 2013, yn Birmingham ar 17 a 18 Hydref 2017. Agorwyd y gynhadledd gyda chyflwyniad i’r seminar a oedd yn cynnwys eglurhad byr am y Ganolfan BWR a’i gweithgareddau. Dilynwyd hyn gan sgwrs i’r gynhadledd lawn gan y Fonesig Sue Ion ar Ddyfodol Niwclear y DU, a oedd yn rhoi crynodeb cadarnhaol o sefyllfa bresennol y DU mewn perthynas ag Ynni Niwclear. Rhoddwyd yr ail sgwrs i’r gynhadledd lawn gan Dr Mike Weightman a siaradodd yn ddiddorol am y gwersi a ddysgwyd oddi wrth Fukushima, gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am broject Wylfa Newydd i ddilyn.

» Read more

Adroddiad Ymweliad: Cyfarfod Academyddion Niwclear, Medi 4-6, 2017

Cynhaliwyd Cyfarfod Academyddion Niwclear y DU yng Nghaerhirfryn ar 4 a 5 Medi 2017. Roedd y cyfarfod yn gyfle i academyddion niwclear o bob rhan o’r DU ddod at ei gilydd a thrafod datblygiadau diweddar ar draws y gymuned niwclear. Rhannwyd y sgyrsiau trwy gynnal sesiwn Consortia Ymchwil Niwclear a dwy sesiwn banel ar bolisi a gweithredu ar y diwrnod cyntaf a sesiwn rhaglen ryngwladol gyda sesiwn rhaglen genedlaethol y DU a’r newyddion diweddaraf am addysg hyfforddiant i ddilyn ar yr ail ddiwrnod.

» Read more

Adroddiad Ymweliad: Eisteddfod Genedlaethol, Sir Fôn, Awst 4-12 2017 🗓

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ynys Môn eleni rhwng dydd Gwener, 4 Awst a dydd Sadwrn 12 Awst. Mae’r Eisteddfod yn ŵyl flynyddol sy’n dathlu diwylliant, llenyddiaeth a cherddoriaeth Gymraeg a chaiff ei chydnabod fel un o gystadlaethau diwylliannol mwyaf Ewrop ac ar wahân i Wimbledon, dyma’r digwyddiad a ddarlledir mwyaf ar y BBC. Bob blwyddyn mae’r Eisteddfod yn denu rhwng 100,000 a 150,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos, ac mae digon i’w weld o amgylch y maes.

» Read more