Adroddiad Ymweliad: Seminar Hitachi-GE ABWR, Hydref 17-18, Birmingham

Cynhaliwyd y 7fed seminar o gyfres seminar technegol Hitachi-GE, a ddechreuodd yn 2013, yn Birmingham ar 17 a 18 Hydref 2017. Agorwyd y gynhadledd gyda chyflwyniad i’r seminar a oedd yn cynnwys eglurhad byr am y Ganolfan BWR a’i gweithgareddau. Dilynwyd hyn gan sgwrs i’r gynhadledd lawn gan y Fonesig Sue Ion ar Ddyfodol Niwclear y DU, a oedd yn rhoi crynodeb cadarnhaol o sefyllfa bresennol y DU mewn perthynas ag Ynni Niwclear. Rhoddwyd yr ail sgwrs i’r gynhadledd lawn gan Dr Mike Weightman a siaradodd yn ddiddorol am y gwersi a ddysgwyd oddi wrth Fukushima, gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am broject Wylfa Newydd i ddilyn.

Roedd yr ail ddiwrnod o’r gynhadledd yn cynnwys rhagor o sgyrsiau technegol gan Hitachi-GE, yn cynnwys gwybodaeth am ddadansoddi diogelwch a modelu, dylunio craidd a thanwydd, cynllunio gwastraff ymbelydrol a golwg gyffredinol ar Uwch Adweithyddion Dŵr Berw.