Adroddiad Ymweliad: Digwyddiad Landion Sefydliad Niwclear a Merched yn Niwclear Cymru ym Mangor

Cynhaliwyd digwyddiad lansio Sefydliad Niwclear a Merched yn Niwclear Cymru ym Mhrifysgol Bangor ar 11 Hydref. Pwrpas y digwyddiad oedd tynnu sylw at dîm newydd canghennau’r Sefydliad Niwclear (NI) a Merched yn Niwclear (WiN) Cymru gyda Llywydd WiN y DU a Phrif Weithredwr y Sefydliad Niwclear hefyd yn bresennol.

Roedd y wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiadau niwclear yng ngogledd Cymru yn cynnwys sgyrsiau ar ddadgomisiynu adweithyddion Magnox, a throsolwg o uwch adweithyddion dŵr berw (ABWR) y DU  ac addasrwydd Trawsfynydd ar gyfer Adweithyddion Modiwlar Bach. Dilynwyd hyn gan banel rhagorol o’r enw ‘Merched Ysbrydoledig yn Niwclear’ oedd yn trafod yr anawsterau a wynebir gan ferched ond hefyd yn dathlu llwyddiannau’r merched sydd mewn uwch swyddi yn y diwydiant niwclear. I gloi’r digwyddiad, cafwyd gweithdai ar Adweithyddion Modiwlar Bach ac Ysbrydoli Cenedlaethau’r Dyfodol.