Adroddiad Ymweliad: Cynhadledd Peirianneg Cymru, Caerdydd

Cynhaliwyd Cynhadledd Peirianneg Cymru gan Rwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru yng Nghaerdydd ar 18 Hydref.    Roedd y gweithdy’n cynnwys nifer o weithdai a sgyrsiau yn y gynhadledd lawn, gan gynnwys sgwrs gan Peter Jolley, Prif Beiriannydd Aston Martin a Ton Fijen, Cyfarwyddwr Technegol Tidal Lagoon Power. Cafwyd sgyrsiau byr hefyd am y ffordd orau i gysylltu busnesau ag ymchwil academaidd a chyfleoedd cyllido sydd i ddod a allai fod yn ddefnyddiol i’r cynrychiolwyr busnes ac academaidd yn y gynhadledd.

Roedd y set gyntaf o weithdai, yn cynnwys ‘Arddangos y Ganolfan a’r Rhwydwaith BWR’ yn canolbwyntio ar dechnolegau’r dyfodol a phrojectau datblygu diwydiannol mawr o’r rhwydwaith.  Roedd y sesiynau yn y prynhawn yn Gynlluniau Diwydiannol ynglŷn â sut y gall y byd academaidd weithio mewn partneriaeth â diwydiant ac fe’u defnyddiwyd i dynnu sylw at lwyddiannau’r rhwydwaith hyd yma.