Adroddiad Ymweliad: Cyfarfod Academyddion Niwclear, Medi 4-6, 2017

Cynhaliwyd Cyfarfod Academyddion Niwclear y DU yng Nghaerhirfryn ar 4 a 5 Medi 2017. Roedd y cyfarfod yn gyfle i academyddion niwclear o bob rhan o’r DU ddod at ei gilydd a thrafod datblygiadau diweddar ar draws y gymuned niwclear. Rhannwyd y sgyrsiau trwy gynnal sesiwn Consortia Ymchwil Niwclear a dwy sesiwn banel ar bolisi a gweithredu ar y diwrnod cyntaf a sesiwn rhaglen ryngwladol gyda sesiwn rhaglen genedlaethol y DU a’r newyddion diweddaraf am addysg hyfforddiant i ddilyn ar yr ail ddiwrnod.

Cafwyd cyfle ar ddiwrnod olaf y cyfarfod i gael taith o amgylch Gorsaf Bŵer Heysham, a oedd yn gyfle gwych i weld pwerdy niwclear yn gweithredu. Cynhelir cyfarfod nesaf yr Academyddion Niwclear yn Lerpwl a chynhelir y cyfarfod dilynol ym Mangor.