Llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng yr Imperial College, Phrifysgol Bangor a Hitachi-GE.

Athro John G. Hughes (Is-ganghellor Prifysgol Bangor), Kumiaki Moryia (Prif Beiriannydd Corfforaethol yn Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd.), Dr Michael Bluck, (Cyfarwyddwr y Ganolfan Peirianneg Niwclear yn Imperial College Llundain).

Ar 26 Hydref 2016 fe wnaeth Prifysgol Bangor, Imperial College Llundain a Hitachi-GE lofnodi memorandwm o ddealltwriaeth, gyda’r nod o adeiladu ar femorandwm a lofnodwyd yn flaenorol rhwng Imperial a Bangor.  Roedd y memorandwm newydd hwn yn tynnu sylw at swyddogaeth Hitachi-GE o fewn y Ganolfan a Rhwydwaith Ymchwil BWR. Byddant yn gwneud ymdrech resymol i roi arweiniad effeithiol, rhoi mynediad at nifer o’u harbenigwyr technegol a fydd yn tynnu ar ddealltwriaeth gorfforaethol helaeth Hitachi-GE o systemau BWR a materion technegol cysylltiedig, gyda’r nod o hyrwyddo cydweithredu a rhoi fforwm ar gyfer rhyngweithio.

 Cynhaliwyd y llofnodi yn Neuadd Reichel Prifysgol Bangor yn ystod y Gweithdy BWR gyda’r Athro John G. Hughes (Is-ganghellor Prifysgol Bangor), Kumiaki Moryia (Prif Beiriannydd Corfforaethol yn Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd.), Dr Michael Bluck, (Cyfarwyddwr y Ganolfan Peirianneg Niwclear yn Imperial College Llundain).