Adroddiad Ymweliad: Eisteddfod Genedlaethol, Sir Fôn, Awst 4-12 2017 🗓

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ynys Môn eleni rhwng dydd Gwener, 4 Awst a dydd Sadwrn 12 Awst. Mae’r Eisteddfod yn ŵyl flynyddol sy’n dathlu diwylliant, llenyddiaeth a cherddoriaeth Gymraeg a chaiff ei chydnabod fel un o gystadlaethau diwylliannol mwyaf Ewrop ac ar wahân i Wimbledon, dyma’r digwyddiad a ddarlledir mwyaf ar y BBC. Bob blwyddyn mae’r Eisteddfod yn denu rhwng 100,000 a 150,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos, ac mae digon i’w weld o amgylch y maes.

Eleni, ymunodd ein rheolwr project â Horizon gan fynd i’r Eisteddfod yn ystod y penwythnos cyntaf i helpu i hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael drwy Horizon o ganlyniad i’r project Wylfa Newydd. Cafwyd llawer o weithgareddau i gymryd rhan ynddynt yn cynnwys taith wib rithwir o amgylch safle’r Wylfa Newydd, a fydd yn dal 2 Uwch Adweithydd Dŵr Berwedig. Roedd y gweithgareddau eraill yn cynnwys sgrin werdd lle gellid tynnu lluniau gyda chymeriadau Horizon, Jac a Bethan, a gêm rasio car Newton lle gallai ymwelwyr brofi eu sgiliau peirianneg mecanyddol ac adeiladu car rasio.

from to
Scheduled Digwyddiad Digwyddiadau gorffennol