Adroddiad Ymweliad: Seminar Uwch Adweithyddion Dŵr Berw, Prifysgol Caergrawnt, 22-23 Mawrth 2017

Ar 22-23 Mawrth 2017, bu i’r 6ed seminar yn y gyfres seminarau technegol academaidd Hitachi-GE, a ddechreuodd yn 2013, gael ei chynnal yn Adran Peirianneg Caergrawnt.

Cofrestrodd tua 100 o bobl ar gyfer y digwyddiad llwyddiannus hwn, o ddiwydiant a’r byd academaidd.

Roedd y seminar yn ymdrin â sawl elfen yn gysylltiedig â’r dechnoleg Uwch Adweithydd Dŵr Berw (ABWR), o gyflwyniad cyffredinol ar gynllun ABWR, i gyflwyniadau technegol mwy penodol yn gysylltiedig â hydroleg thermol a dadansoddi damweiniau difrifol. Roedd cyflwyniad arall o natur busnes yn canolbwyntio ar statws project Wylfa ac ar gynlluniau yn y dyfodol ar gyfer y cynllun ABWR Hitachi-GE yn y DU. Un o’r pynciau a ychwanegwyd at y seminar yn cymharu â chyfarfodydd cynharach yn y gyfres, oedd y defnydd o danwydd MOX yng nghynllun yr ABWR.

Cafwyd sesiynau holi dwys ar ôl bob sgwrs mewn awyrgylch anffurfiol a oedd yn galluogi i fyfyrwyr ac arbenigwyr ryngweithio â’r siaradwyr. Rhwydweithio oedd un o brif amcanion y digwyddiad, a gwnaed hyn dros ginio, yn ystod yr egwyl baned ac yn y derbyniad diodydd a drefnwyd fel rhan o’r cyfarfod.