Cynhadledd Anghenion Ymchwil Adweithyddion Dŵr Berw Hydref 2016 🗓

Research Needs of Boiling Water Reactors Conference October 2016

Cynhaliwyd y gynhadledd gyntaf yn y DU ar “Anghenion Ymchwil Adweithyddion Dŵr Berw” ym Mangor rhwng 24-26 Hydref 2016. Trefnwyd gan Goleg Imperial a Phrifysgol Bangor ar y cyd â Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd.

Daeth chwe deg o gynrychiolwyr o ddiwydiant, Prifysgolion a Llywodraeth y DU i’r gynhadledd gan ei gwneud yn llwyddiant mawr. Dechreuodd y gynhadledd trwy arwyddo memorandwm o ddealltwriaeth 3 ffordd rhwng Hitachi, Coleg Imperial a Phrifysgol Bangor cyn i’r rhaglen dechnegol ddechrau o ddifrif ar brynhawn 25 Hydref 2016 gyda chyflwyniad gan y Prif Beiriannydd Kumiaki Moriya o Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd. Cafwyd golwg gyffredinol ar yr anghenion ymchwil i’r genhedlaeth nesaf o adweithyddion dŵr berw. Rhoddodd gyflwyniad arall gan Hitachi-GE gyfle i’r gynulleidfa ddod yn gyfarwydd â gofynion dyluniadau craidd a thanwydd mewn adweithyddion BWR. Daeth y diwrnod i ben gyda sgwrs addysgiadol a roddwyd gan Horizon Nuclear Power ar eu project Wylfa Newydd a fwriedir ar gyfer Ynys Môn.

Dechreuodd yr ail ddiwrnod gyda chyfres o sgyrsiau ysbrydoledig yn amlinellu anghenion ymchwil ar gyfer creiddiau, hydroleg tanwydd a thermol perfformiad uwch sy’n cael eu datblygu gan GE-Hitachi.

Photo of Hitachi Interns

Myfyrwyr a gafodd interniaeth tri mis gyda Hitachi yn ystod 2016 yn paratoi at fwynhau cinio’r gynhadledd. O’r chwith i’r dde: Matthew Jackson (Imperial), Dimitri Pletser (Imperial), Debbie Jones (Manceinion) ac Ilan Davies (Bangor).

Un o uchafbwyntiau’r ail ddiwrnod oedd y cyflwyniadau a roddwyd gan Ilan Davies, Debbie Jones a Matthew Jackson a fu ar interniaeth tri mis gyda Hitachi yn Siapan. Roedd brwdfrydedd y tri myfyriwr ynglŷn â’r gwaith a wnaethant a’r croeso Siapaneaidd a gawsant, yn amlwg.

 

Roedd prynhawn yr ail ddiwrnod ar ffurf gweithdy. Ffurfiwyd dau grŵp gan y rhai oedd yn bresennol i drafod anghenion ymchwil yn y prif feysydd hyn (cliciwch ar y dolenni i gael crynodeb o drafodaethau pob grŵp):

Daeth y diwrnod i ben gyda chinio’r gynhadledd. Roedd y diwrnod olaf yn rhoi manylion am gyfleoedd cyllido sydd ar gael ar gyfer ymchwil BWR yn y DU.

 

 

Agenda a chyflwyniadau

 

25 Hydref

26 Hydref

  • Disgrifio a threfnu’r sesiynau grŵp (N. Waterman)

Sesiynau gweithdai grŵp

27 Hydref

  • Cyflwyniad ar gyllid EPSRC (K.Bowman and L.Anderson)
  • Cyllid KESS (S. Hope)
  • Fforwm a Chanolfan Ymchwil BWR a Phrojectau Dichonoldeb (N. Waterman)

 

from to
Scheduled Digwyddiad Digwyddiadau gorffennol