Croeso

Sefydlwyd Canolfan a Rhwydwaith Ymchwil BWR yn 2016 er mwyn helpu i annog ymchwil i adweithyddion dŵr berw yn y Deyrnas Unedig. Yn fyd-eang, adweithyddion dŵr berw (BWR) yw'r ail fath o adweithyddion mwyaf cyffredin a ddefnyddir i gynhyrchu trydan niwclear, ond nid oes gan y DU lawer o brofiad yn eu gweithredu.

Mae project Ynni Niwclear Wylfa Newydd Horizon yn bwriadu defnyddio adweithyddion Dŵr Berw Uwch Hitachi GE ar Ynys Môn gydag unedau dilynol wedi'u bwriadu ar gyfer Oldbury yn Ne Swydd Gaerloyw. Ar ôl eu cwblhau, bydd adweithyddion dŵr berw yn cynrychioli cyfran sylweddol o gapasiti cynhyrchu trydan y DU. O ganlyniad sefydlwyd Canolfan a Rhwydwaith Ymchwil BWR i annog a chydlynu ymchwil i dechnoleg adweithyddion dŵr berw.

Gyda chefnogaeth gan


Llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng yr Imperial College a Phrifysgol Bangor

Bangor (Prof. Paul Spencer) and Imperial (Prof. Jeff Magee) sign Memorandum of Understanding

Bangor (Yr Athro David Shepherd
Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil a Menter) and Imperial (Yr Athro Jeff Magee, Deon y Gyfadran Peirianneg).

Mae’r Imperial College, Llundain, a Phrifysgol Bangor wedi llofnodi memorandwm o ddealltwriaeth ar 17 Mehefin 2016 gyda’r nod o gael rhagor o gydweithio rhwng y ddwy brifysgol ym maes Peirianneg Niwclear.
O ganlyniad i’r cytundeb hwn, bydd yr Imperial yn darparu ei phrofiad maith yn y maes i helpu Bangor i ddatblygu rhaglen academaidd o ymchwil ac addysgu ym maes niwclear. Y mae hyn gyda’r disgwyl am yr adeilad niwclear newydd nid nepell o Fangor ar ffurf project ‘Wylfa Newydd’ Horizon Nuclear Power. Bydd hyn yn galluogi i Brifysgol Bangor ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel ar y cyd â chyngor niwclear hyddysg ac annibynnol wrth adnewyddu pŵer niwclear yn yr ardal.
» Read more

Seminar Hitachi-GE ABWR ym Mhrifysgol Caergrawnt 22-23 Mawrth 2017 🗓

Bydd Hitachi-GE a Cambridge Nuclear Energy Centre yn cynnal seminar ar dechnoleg ABWR rhwng 22-23 Mawrth 2017 yn Adran Peirianneg Prifysgol Caergrawnt. Gellwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn drwy ddilyn y linc hwn.

Am ragor o wybodaeth, gweler y daflen sydd ynghlwm. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â  nuclear-mphil-enquiries@eng.cam.ac.uk / +44 (0) 1223 761 427

» Read more